bifează dacă ai învățat

Subiect I - Model 2013 1Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Să fie sara-n asfințit
Si noaptea să înceapă;
Răsaie luna linistit
Si tremurând din apă;

Si să împrăstie scântei
Cărărilor din crânguri,
În ploaia florilor de tei
Să stăm în umbră singuri.

Si capul meu de grije plin
De brațul tău se culce
Sub raza ochiului senin
Si negrăit de dulce,


Ca iar cuminte să mă fac,
Căci tu îmi prinzi tot gândul,
Ca cerul ce priveste-n lac
Adâncu-i cuprinzându-l.

Cu farmecul luminei reci
Simțirile străbate-mi:
Revarsă liniste de veci
Pe noaptea mea de patemi.

Si de asupra mea rămâi
Durerile de-mi curmă
Si fii iubirea mea dentâi
Si visul meu din urmă.

(Mihai Eminescu, Să fie sara-n asfințit)
Cerințe:

1. Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: singuri și privește.
2. Explică rolul virgulei din versul al șaselea.
3. Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului scântei.
4. Precizează o temă și un motiv literar identificate în textul dat.
5. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.
6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.
7. Prezintă valoarea expresivă, în textul dat, a verbelor la modul conjunctiv.
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale romantismului.
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (șase – zece rânduri), primele două strofe ale textului dat, prin evidențierea relației dintre ideea poetică si mijloacele artistice

Rezolvare:

1. Siononime neologice pentru sensul din text al cuvintelor:
singuri = solitari
privește = se reflectă
2. Virgula redă o pauză scurtă și marchează coordonarea în frază prin juxtapunere.
3. Enunțul cu sensul conotativ al cuvântului "scântei":
În urma discuției aprige, au ieșit scântei.
4. În text apar tema iubirii și motivul lunii.
5. Mărcile lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat sunt:
- verbele de persoana I : "Să stăm", "să mă fac".
- adjectivele pronominale posesive de persoana I "(noaptea) mea", "(visul) meu".
6. Cele două secvențe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic sunt: "sara-n asfințit" , "noaptea să inceapă".
7. Verbele la modul conjunctiv, "Să fie", "Să stăm" , "să înceapă" , exprimă dorința eului liric de a se împlinii în iubire; el proiectează în viitor povestea de iubire într-un cadru idilic.
8. Romantismul este ilustrat în acest text poetic de tema iubirii și a naturii, teme predominante în creația lui Eminescu, alături de motivele lunii, nopții, lacului, teiului, care ajută la desfășurarea poveștii de iubire într-un tablou paradisiac. Dragostea este în consonanță cu natura - relație de factură romantică - înfățișarea naturii fiind dictată de sentiment.
9. Primele două strofe ale textului dat conturează dimensiunile spațio-temporale ale imaginarului poetic. Momentul temporal ales pentru întâlnirea îndrăgostiților corespunde amurgului, întrepătrunderii luminii cu întunericul. Luna, astrul tutelar al nopții, are rolul de a-i proteja pe îndrăgostiți, "împrăștiind scânteile" pasiunii. Cuplul se află la umbra teiului, un alt motiv ( tipic eminescian), fiind îmbătați de mireasma puternica a florilor de tei.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Model 2013 1Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Să fie sara-n asfințit
Si noaptea să înceapă;
Răsaie luna linistit
Si tremurând din apă;

Si să împrăstie scântei
Cărărilor din crânguri,
În ploaia florilor de tei
Să stăm în umbră singuri.

Si capul meu de grije plin
De brațul tău se culce
Sub raza ochiului senin
Si negrăit de dulce,


Ca iar cuminte să mă fac,
Căci tu îmi prinzi tot gândul,
Ca cerul ce priveste-n lac
Adâncu-i cuprinzându-l.

Cu farmecul luminei reci
Simțirile străbate-mi:
Revarsă liniste de veci
Pe noaptea mea de patemi.

Si de asupra mea rămâi
Durerile de-mi curmă
Si fii iubirea mea dentâi
Si visul meu din urmă.

(Mihai Eminescu, Să fie sara-n asfințit)
Cerințe:

Informare

Pentru BAC 2013 subiectul al doilea constă în realizarea unui text argumentativ , noutatea față de anii trecuți fiind aceea că nu se mai exemplifică tema printr-un citat, ci se vrea formularea unui punct de vedere propriu despre o temă precizată în cerință.

Model subiect II 2013

1. Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: singuri și privește.
2. Explică rolul virgulei din versul al șaselea.
3. Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului scântei.
Rezolvare:

1. Siononime neologice pentru sensul din text al cuvintelor:
singuri = solitari
privește = se reflectă
2. Virgula redă o pauză scurtă și marchează coordonarea în frază prin juxtapunere.
3. Enunțul cu sensul conotativ al cuvântului "scântei":
În urma discuției aprige, au ieșit scântei.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Model 2013 1Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Să fie sara-n asfințit
Si noaptea să înceapă;
Răsaie luna linistit
Si tremurând din apă;

Si să împrăstie scântei
Cărărilor din crânguri,
În ploaia florilor de tei
Să stăm în umbră singuri.

Si capul meu de grije plin
De brațul tău se culce
Sub raza ochiului senin
Si negrăit de dulce,


Ca iar cuminte să mă fac,
Căci tu îmi prinzi tot gândul,
Ca cerul ce priveste-n lac
Adâncu-i cuprinzându-l.

Cu farmecul luminei reci
Simțirile străbate-mi:
Revarsă liniste de veci
Pe noaptea mea de patemi.

Si de asupra mea rămâi
Durerile de-mi curmă
Si fii iubirea mea dentâi
Si visul meu din urmă.

(Mihai Eminescu, Să fie sara-n asfințit)
Cerințe:

1. Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: singuri și privește.
2. Explică rolul virgulei din versul al șaselea.
3. Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului scântei.
Rezolvare:


No items found.


Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.comments powered by Disqus