bifează dacă ai învățat

Subiect I - Varianta 77Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei
Şi murmură pe ape copilăria mea,
Ca Negru Vodă, care descălecând venea,
Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei.
……………………………………………..
Acolo-n pacea nopţii, pe dealuri de podgorii,
Am mers tăcut alături de carele de boi,
Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi,
Când şopoteşte valea de cântecele morii.

Las altora tot globul terestru ca o minge,
Eu am rămas în paza pridvorului străbun,
Ca să culeg cu ochii livezile de prun
Când alb Negoiu, toamna, de ceruri se atinge.

Şi tot visând la vremea când înfloriră teii,
Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman,
Să desluşesc cum piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii.

Să stau, pe când afară se stinge orice şoaptă,
Privind cenuşa caldă din vatra mea, de-acum –
Şi să aud deodată cu-nfiorare cum
Trosneşte amintirea ca o castană coaptă.

(Ion Pillat, Ctìtorii*)

* ctitor, s.m. – persoană care suportă, total sau parţial, cheltuielile pentru ridicarea şi înzestrarea unei biserici sau a unei mănăstiri; fondator al unei instituţii, asociaţii etc.


Cerințe:

1. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului.
2. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei.
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă.
4. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe.
5. Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală, respectiv una auditivă, care fac referire la cadrul natural.
6. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
7. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”.
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a treia, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
9. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei.

Rezolvare:

1. Termeni şi sintagme aparţinând câmpului semantic al timpului: copilăria, noaptea, trecutul, an cu an.
2. Linia de pauză din ultima strofa creează o pauză în discursul liric, marcând două planuri temporale - prezent şi trecut, acum şi atunci.
3. Expresii şi locuţiuni cu substantivul viaţă: a-şi da viaţa pentru ceva, a da viaţă, \ a-şi lua viaţa-n propriile mâini; a fi între viaţă şi moarte
4. Verbele la conjunctiv din ultimele două strofe (să desluşesc, să stau etc.) exprimă o acţiune posibilă, realizabilă, de a reînvia trecutul prin amintire. In contextul rememorării dureroase a trecutului fiinţa umană se simte cuprinsă de vrajă, ca şi cum visul despre trecut ar prinde viaţă.
5. Cadrul natural apare sugerat prin imaginile vizuale: dealurile toamnei; neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi; alb, Negoiu, toamna şi prin imaginile auditive: murmură pe ape...; şopoteşte valea de cântecele morii; pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii.
6. Tema poeziei este trecerea timpului, aspect susţinut prin următoarele motive: râul, succesiunea anotimpurilor, vatra
7. In versul Acolo-n pacea nopţii, pe dealuri de podgorii, metafora pacea nopţii exprimă atmosfera de linişte care îmbracă lumea după lăsarea întunericului, un echilibru al naturii, o stare de armonie.
8. Strofa a treia reprezintă o profesiune de credinţă: eul liric îşi afirmă spiritul tradiţional, dorinţa de a rămâne în spaţiul străbun, căruia îi aparţine organic. Comparaţia din primul vers globul terestru ca o minge sugerează aspectul nesem¬nificativ al lumii, jucărie lipsită de farmec în opoziţie cu locurile dragi, ilustrate prin metafora pridvorul străbun. Spaţiul are valenţe ocrotitoare, benefice, atrage o atmosferă dragă eului liric tocmai prin familiaritatea ei. Imaginea vizuală să culeg cu ochii dezvăluie şi un sentiment de satisfacţie faţă de farmecul vieţii rurale. In final, Negoiul domină tabloul acestei lumi care trăieşte în comuniune cu natura, o comuniune excepţională prin prelungirea terestrului spre cosmic.
9.Titlul acestei poezii se referă la asumarea propriului destin, a locului fiinţei în univers (Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei). Asemenea naturii creatoare de frumos, omul este, în spaţiul privilegiat al „pridvorului străbun", creator de construcţii rezistente în faţa timpului.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 77Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei
Şi murmură pe ape copilăria mea,
Ca Negru Vodă, care descălecând venea,
Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei.
……………………………………………..
Acolo-n pacea nopţii, pe dealuri de podgorii,
Am mers tăcut alături de carele de boi,
Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi,
Când şopoteşte valea de cântecele morii.

Las altora tot globul terestru ca o minge,
Eu am rămas în paza pridvorului străbun,
Ca să culeg cu ochii livezile de prun
Când alb Negoiu, toamna, de ceruri se atinge.

Şi tot visând la vremea când înfloriră teii,
Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman,
Să desluşesc cum piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii.

Să stau, pe când afară se stinge orice şoaptă,
Privind cenuşa caldă din vatra mea, de-acum –
Şi să aud deodată cu-nfiorare cum
Trosneşte amintirea ca o castană coaptă.

(Ion Pillat, Ctìtorii*)

* ctitor, s.m. – persoană care suportă, total sau parţial, cheltuielile pentru ridicarea şi înzestrarea unei biserici sau a unei mănăstiri; fondator al unei instituţii, asociaţii etc.


Cerințe:

Informare

Pentru BAC 2013 subiectul al doilea constă în realizarea unui text argumentativ , noutatea față de anii trecuți fiind aceea că nu se mai exemplifică tema printr-un citat, ci se vrea formularea unui punct de vedere propriu despre o temă precizată în cerință.

Model subiect II 2013

1. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului.
2. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei.
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă.
Rezolvare:

1. Termeni şi sintagme aparţinând câmpului semantic al timpului: copilăria, noaptea, trecutul, an cu an.
2. Linia de pauză din ultima strofa creează o pauză în discursul liric, marcând două planuri temporale - prezent şi trecut, acum şi atunci.
3. Expresii şi locuţiuni cu substantivul viaţă: a-şi da viaţa pentru ceva, a da viaţă, \ a-şi lua viaţa-n propriile mâini; a fi între viaţă şi moarteOrice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 77Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei
Şi murmură pe ape copilăria mea,
Ca Negru Vodă, care descălecând venea,
Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei.
……………………………………………..
Acolo-n pacea nopţii, pe dealuri de podgorii,
Am mers tăcut alături de carele de boi,
Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi,
Când şopoteşte valea de cântecele morii.

Las altora tot globul terestru ca o minge,
Eu am rămas în paza pridvorului străbun,
Ca să culeg cu ochii livezile de prun
Când alb Negoiu, toamna, de ceruri se atinge.

Şi tot visând la vremea când înfloriră teii,
Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman,
Să desluşesc cum piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii.

Să stau, pe când afară se stinge orice şoaptă,
Privind cenuşa caldă din vatra mea, de-acum –
Şi să aud deodată cu-nfiorare cum
Trosneşte amintirea ca o castană coaptă.

(Ion Pillat, Ctìtorii*)

* ctitor, s.m. – persoană care suportă, total sau parţial, cheltuielile pentru ridicarea şi înzestrarea unei biserici sau a unei mănăstiri; fondator al unei instituţii, asociaţii etc.


Cerințe:

1. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului.
2. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei.
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă.
Rezolvare:


No items found.


Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.comments powered by Disqus