bifează dacă ai învățat

Subiect I - Varianta 62Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Pe balta clară barca molatică plutea...
Albeţi neprihănite curgeau din cer; – voioase
Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase;
Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea,
Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară,
Şi sufletul – curatul argint de-odinioară –

Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară.

(Alexandru Macedonski, Pe balta clară)


Cerințe:

1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă.
2. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers.
3. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect, folosite în textul dat.
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
5. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie.
7. Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”.
8. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă, prin referire la două caracteristici prezente în text.
9. Prezintă semnificaţia titlului prin raportare la textul citat.

Rezolvare:

1. Expresii şi locuţiuni cu termenul apă: a da apă la moară; a se duce pe apa sâmbetei, a bate apa-npiuă, a şti cape apă, a creşte ca din apă
2. Punctele de suspensie din finalul primului vers sugerează o stare de seninătate şi detaşare, de visare, de abandonare, sugerând mişcarea domoală a bărcii pe suprafaţa apei.
3. Verbele la imperfect creează impresia nedeterminării temporale, proiectând experienţa descrisă într-un timp interior, subiectiv, al amintirii.
4. Teme: tinereţea neprihănită; motive lirice: balta, barca, dimineaţa
5. Versuri care conţin imagini cromatice: Albeţi neprihănite curgeau din cer; Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea, / Şi norii albi - şi crinii suavi - şi balta clară.
6. Epitetele „balta clară”, „norii albi”, „crinii suavi” creează imagini vizuale, cu rolul de a sugera luminozitatea aparte, diafană, a peisajului descris.
7. Versul Oh! Sufletul! - curatul argint de-odinioară, începe cu o interjecţie şi cu o exclamaţie emfatică; linia de pauză notează elipsa verbului copulativ, versul în sine constituind o reprezentare metaforică a purităţii, a curăţeniei sufleteşti. Adverbul odinioară exprimă o sugestie temporală a vârstei minunate a tinereţii. Reluarea cu o uşoară modificare a acestui vers în cadrul poeziei creează o muzi¬calitate deosebită, specifică simbolismului.
8. Poezia se încadrează în estetica simbolistă prin cultivarea simbolurilor (crinii, dimineaţa ), cultivarea sugestiei (elementele de natură care compun descripţia sugerează frumuseţea şi curăţenia sufletească a tinereţii), repetiţia cu efect muzical, valorificarea elementelor cromatice.
9. Titlul are aspect circumstanţial, desemnând, în sensul propriu al cuvintelor alcătuitoare, o dimensiune spaţială. Valorificând simbolurile şi sugestia, poetul schimbă înţelesul structurii, permiţând şi interpretarea temporală: balta clară devine astfel tărâmul tinereţii, în care totul părea luminos, dominat de albul pur, imaculat. Norii albi, crinii suavi sunt simboluri ale trăirii plenare a vieţii, iar barca devine o metaforă a vieţii înseşi, plutind domol spre necunoscut.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 62Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Pe balta clară barca molatică plutea...
Albeţi neprihănite curgeau din cer; – voioase
Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase;
Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea,
Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară,
Şi sufletul – curatul argint de-odinioară –

Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară.

(Alexandru Macedonski, Pe balta clară)


Cerințe:

Informare

Pentru BAC 2013 subiectul al doilea constă în realizarea unui text argumentativ , noutatea față de anii trecuți fiind aceea că nu se mai exemplifică tema printr-un citat, ci se vrea formularea unui punct de vedere propriu despre o temă precizată în cerință.

Model subiect II 2013

1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă.
2. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers.
3. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect, folosite în textul dat.
Rezolvare:

1. Expresii şi locuţiuni cu termenul apă: a da apă la moară; a se duce pe apa sâmbetei, a bate apa-npiuă, a şti cape apă, a creşte ca din apă
2. Punctele de suspensie din finalul primului vers sugerează o stare de seninătate şi detaşare, de visare, de abandonare, sugerând mişcarea domoală a bărcii pe suprafaţa apei.
3. Verbele la imperfect creează impresia nedeterminării temporale, proiectând experienţa descrisă într-un timp interior, subiectiv, al amintirii.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 62Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Pe balta clară barca molatică plutea...
Albeţi neprihănite curgeau din cer; – voioase
Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase;
Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea,
Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară,
Şi sufletul – curatul argint de-odinioară –

Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară.

(Alexandru Macedonski, Pe balta clară)


Cerințe:

1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă.
2. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers.
3. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect, folosite în textul dat.
Rezolvare:


No items found.


Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.comments powered by Disqus