bifează dacă ai învățat

Subiect I - Varianta 53Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Tu, tainică, curată Poezie,
Biserică cu porţi neîncuiate,
Tu neamurile gândurilor toate
Cu drag le laşi la pragul tău să vie.

Tot sufletul la poarta ta când bate,
Drumeţ slăbit, puterile-şi învie,
Îşi spovedeşte patimile ţie,
Şi ele-adorm de tine alinate.

Păcate vin sub bolta-ţi milostivă,
Tu le asculţi pe toate deopotrivă
Şi le opreşti neghina şi amarul.

Dar tu rămâi de-a pururea senină,
Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină
C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul.

(Octavian Goga, Sonet*)

*sonet, s.n. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă
îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă)


Cerințe:

1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului.
2. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”.
3. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate.
4. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu, din primul vers.
5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.
6. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism.
7. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie, în text.
8. Comentează, în 6 -10 rânduri, prima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

Rezolvare:

1. Cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului: biserică, spovedeşte, se-nchină, altarul.
2. În versul Şi ele-adorm de tine alinate, cratima marchează, la nivel fonetic, pronunţarea în aceeaşi silabă a pronumelui personal ele şi a verbului adorm, prin evitarea hiatului printr-un diftong, iar la nivel prozodic, păstrarea rimei, a ritmului şi a măsurii versurilor.
3. Ceasul a bătut ora nouă. (a suna) Astăzi a bătut covoarele, (a scutura) Nu şi-a bătut copilul niciodată, (a lovi) Iar a bătut cineva la poartă, (a ciocăni)
4. Valoarea expresivă a pronumelui tu din primul vers este justificată de prezenţa monologului adresat. Pronumele are valoare retorică, personificând Poezia, văzută ca principiu creator suprem.
5. În strofa a doua, metafora „drumeţ slăbit” sugerează imaginea unui căutător al absolutului, al celui care vede poezia ca pe o împlinire spirituală, ca pe un mijloc de purificare.
6. Tradiţionalismul acestei poezii poate fi susţinut prin prezenţa câmpului semantic religios, perspectiva asupra creaţiei, care este căzută în ipostaza sacerdotului capabil să şteargă orice patimi şi, la nivel formal, prin limbajul simplu, firesc.
7. Scrierea cu majusculă a substantivului Poezie sugerează importanţa aparte pe care o dobândeşte termenul în context, transformând creaţia într-un act religios, de mare pietate, capabil să purifice toate suferinţele. Fiecare strofă se referă la forţa acestui principiu creator, raportându-se gramatical la invocaţia din primul vers.
8. Prima strofă valorifică procedeul retoric al adresării directe către Poezie, esenţă superioară a lumii. Poezia, înzestrată cu har divin, primeşte pe oricine doreşte să se exprime, indiferent de patimile sale, devenind astfel un spaţiu cuprinzător, bogat, unicizat prin epitetul dublu antepus tainică, curată. Metafora amplă Biserică cu porţi neîncuiate exprimă sentimentul religios tipic pentru lirica lui Octavian Goga, sugerând că imaginea Poeziei este similară cu lumea Domnu¬lui. Poezia-rugăciune are efect cathartic, absolvă de păcate, eliberează sufletul spre a-1 purifica.
9. În textul poetic citat, expresivitatea este o trăsătură evidentă a limbajului liric, rezultând din exprimarea directă a sentimentelor şi a trăirilor, mediată prin figurile de stil. Aspectul plastic al limbajului şi imaginile vizuale sporesc expresivitatea.
Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 53Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Tu, tainică, curată Poezie,
Biserică cu porţi neîncuiate,
Tu neamurile gândurilor toate
Cu drag le laşi la pragul tău să vie.

Tot sufletul la poarta ta când bate,
Drumeţ slăbit, puterile-şi învie,
Îşi spovedeşte patimile ţie,
Şi ele-adorm de tine alinate.

Păcate vin sub bolta-ţi milostivă,
Tu le asculţi pe toate deopotrivă
Şi le opreşti neghina şi amarul.

Dar tu rămâi de-a pururea senină,
Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină
C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul.

(Octavian Goga, Sonet*)

*sonet, s.n. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă
îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă)


Cerințe:

Informare

Pentru BAC 2013 subiectul al doilea constă în realizarea unui text argumentativ , noutatea față de anii trecuți fiind aceea că nu se mai exemplifică tema printr-un citat, ci se vrea formularea unui punct de vedere propriu despre o temă precizată în cerință.

Model subiect II 2013

1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului.
2. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”.
3. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate.
Rezolvare:

1. Cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului: biserică, spovedeşte, se-nchină, altarul.
2. În versul Şi ele-adorm de tine alinate, cratima marchează, la nivel fonetic, pronunţarea în aceeaşi silabă a pronumelui personal ele şi a verbului adorm, prin evitarea hiatului printr-un diftong, iar la nivel prozodic, păstrarea rimei, a ritmului şi a măsurii versurilor.
3. Ceasul a bătut ora nouă. (a suna) Astăzi a bătut covoarele, (a scutura) Nu şi-a bătut copilul niciodată, (a lovi) Iar a bătut cineva la poartă, (a ciocăni)Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 53Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Tu, tainică, curată Poezie,
Biserică cu porţi neîncuiate,
Tu neamurile gândurilor toate
Cu drag le laşi la pragul tău să vie.

Tot sufletul la poarta ta când bate,
Drumeţ slăbit, puterile-şi învie,
Îşi spovedeşte patimile ţie,
Şi ele-adorm de tine alinate.

Păcate vin sub bolta-ţi milostivă,
Tu le asculţi pe toate deopotrivă
Şi le opreşti neghina şi amarul.

Dar tu rămâi de-a pururea senină,
Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină
C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul.

(Octavian Goga, Sonet*)

*sonet, s.n. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă
îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă)


Cerințe:

1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului.
2. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”.
3. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate.
Rezolvare:


No items found.


Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.comments powered by Disqus