bifează dacă ai învățat

Subiect I - Varianta 21Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


O, desfrunzirile din urmă!
Te uită, vastele păduri
Stau veştede sub greaua turmă
De nori haotici şi obscuri.

Te uită, soli ai crustei albe
Ce-o să se-aşeze de pe-acum,
În dantelări de fine salbe,
Pe tufă umedă, pe drum.

Un cinic puf au nins scaieţii…
Şi totuşi, iată-mă venit
În faţa toamnei şi-a tristeţii
Cu gândul iarăşi ispitit,

De-avântul surd care destinde
Tot mai departe largu-i zbor
Deasupra zărilor murinde,
A sumbrei văi, a tuturor.

(Ion Barbu, Peisagiu* retrospectiv, I)

* peisagiu, s.n. - peisaj


Cerințe:

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text ale cuvintelor veşted şi sumbru.
2. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat.
3. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ.
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă.
7. Prezintă semnificaţia titlului în legătură cu textul citat.
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică identificată în textul dat.
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

Rezolvare:
Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 21Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


O, desfrunzirile din urmă!
Te uită, vastele păduri
Stau veştede sub greaua turmă
De nori haotici şi obscuri.

Te uită, soli ai crustei albe
Ce-o să se-aşeze de pe-acum,
În dantelări de fine salbe,
Pe tufă umedă, pe drum.

Un cinic puf au nins scaieţii…
Şi totuşi, iată-mă venit
În faţa toamnei şi-a tristeţii
Cu gândul iarăşi ispitit,

De-avântul surd care destinde
Tot mai departe largu-i zbor
Deasupra zărilor murinde,
A sumbrei văi, a tuturor.

(Ion Barbu, Peisagiu* retrospectiv, I)

* peisagiu, s.n. - peisaj


Cerințe:

Informare

Pentru BAC 2013 subiectul al doilea constă în realizarea unui text argumentativ , noutatea față de anii trecuți fiind aceea că nu se mai exemplifică tema printr-un citat, ci se vrea formularea unui punct de vedere propriu despre o temă precizată în cerință.

Model subiect II 2013

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text ale cuvintelor veşted şi sumbru.
2. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat.
3. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ.
Rezolvare:
Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 21Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


O, desfrunzirile din urmă!
Te uită, vastele păduri
Stau veştede sub greaua turmă
De nori haotici şi obscuri.

Te uită, soli ai crustei albe
Ce-o să se-aşeze de pe-acum,
În dantelări de fine salbe,
Pe tufă umedă, pe drum.

Un cinic puf au nins scaieţii…
Şi totuşi, iată-mă venit
În faţa toamnei şi-a tristeţii
Cu gândul iarăşi ispitit,

De-avântul surd care destinde
Tot mai departe largu-i zbor
Deasupra zărilor murinde,
A sumbrei văi, a tuturor.

(Ion Barbu, Peisagiu* retrospectiv, I)

* peisagiu, s.n. - peisaj


Cerințe:

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text ale cuvintelor veşted şi sumbru.
2. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat.
3. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ.
Rezolvare:


No items found.


Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.comments powered by Disqus