bifează dacă ai învățat

Subiect I - Varianta 16

Subiect I - Varianta 16Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...

Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, şi ploua...
Negru, numai noian de negru...

(George Bacovia, Negru)

* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire
* mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios

Cerințe:

1. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum.
2. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua.
3. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.
4. Transcrie doi termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie.
5. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat.
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
8. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat.

Rezolvare:

1. Sensul cuvintelor din text:
Profund = intens, puternic ;
Parfum = miros.
2. Linia de pauză marchează o pauză, trecerea spre alta idee.
3. De la chibrit a sărit o scânteie și i-a ars fusta.
4. Patru termeni care aparțin câmpului semantic dominant al poeziei: “sicrie negre”, “veșminte funerare”, “pene arse”, ”carbonizat, amorul fumega”.
5. Două teme / motive literare prezente în poezie: tema naturii și tema morții.
6. Repetiția epitetului “negru” are ca efect sugerarea morții, starea poetului fiind de anxietate.
7. Motivul central al strofei este amorul. Poetul pare a fi supraviețuit unei experienţe de coşmar care ar fi putut avea loc în vis. Iubirea a murit de curând, pentru că este prezent verbul „fumegă, ceea ce ar însemna că arderea nu s-a produs de mult. I se asociază „parfumul de pene arse”, cădere şi moarte. Focul şi ploaia, prezente în text, sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Reluarea în ultimul vers a metaforei „noian de negru” duce cu gândul la un sfârşit de lume material şi sufletesc.
8. Adjectivul „negru” reprezintă un simbol des întâlnit în poezia bacoviană. Acesta sugerează prin repetarea obsedantă, ideea morţii prezentă în toate elementele din jur.
9. Dorința simboliștilor era aceea de a nu numi în mod direct stări sau sentimente, ci de a le sugera prin intermediul simbolului. Astfel, în această poezie, ideea morţii este sugerată prin dezagregarea materiei („noian de negru”, „carbonizate flori”) sau prin sfârşitul iubirii.


Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...

Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, şi ploua...
Negru, numai noian de negru...

(George Bacovia, Negru)

* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire
* mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios


Cerințe:

1. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum.
2. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua.
3. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.
4. Transcrie doi termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie.
5. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat.
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
8. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat.

Rezolvare:

1. Sensul cuvintelor din text:
Profund = intens, puternic ;
Parfum = miros.
2. Linia de pauză indică o întrerupere în vorbire, trecerea spre altă idee.
3. De la chibrit a sărit o scânteie și i-a ars fusta.
4. Patru termeni care aparțin câmpului semantic dominant al poeziei: “sicrie negre”, “veșminte funerare”, “pene arse”, ”carbonizat, amorul fumega”.
5. Două teme / motive literare prezente în poezie: tema naturii și tema morții.
6. Repetiția epitetului “negru” are ca efect sugerarea morții, starea poetului fiind de anxietate.
7. Motivul central al strofei este amorul. Poetul pare a fi supraviețuit unei experienţe de coşmar care ar fi putut avea loc în vis. Iubirea a murit de curând, pentru că este prezent verbul „fumegă, ceea ce ar însemna că arderea nu s-a produs de mult. I se asociază „parfumul de pene arse”, cădere şi moarte. Focul şi ploaia, prezente în text, sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Reluarea în ultimul vers a metaforei „noian de negru” duce cu gândul la un sfârşit de lume material şi sufletesc.
8. Adjectivul „negru” reprezintă un simbol des întâlnit în poezia bacoviană. Acesta sugerează prin repetarea obsedantă, ideea morţii prezentă în toate elementele din jur.
9. Dorința simboliștilor era aceea de a nu numi în mod direct stări sau sentimente, ci de a le sugera prin intermediul simbolului. Astfel, în această poezie, ideea morţii este sugerată prin dezagregarea materiei („noian de negru”, „carbonizate flori”) sau prin sfârşitul iubirii.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 16

Subiect I - Varianta 16Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...

Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, şi ploua...
Negru, numai noian de negru...

(George Bacovia, Negru)

* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire
* mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios

Cerințe:

1. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum.
2. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua.
3. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.
4. Transcrie doi termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie.
5. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat.
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
8. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat.

Rezolvare:

1. Sensul cuvintelor din text:
Profund = intens, puternic ;
Parfum = miros.
2. Linia de pauză marchează o pauză, trecerea spre alta idee.
3. De la chibrit a sărit o scânteie și i-a ars fusta.
4. Patru termeni care aparțin câmpului semantic dominant al poeziei: “sicrie negre”, “veșminte funerare”, “pene arse”, ”carbonizat, amorul fumega”.
5. Două teme / motive literare prezente în poezie: tema naturii și tema morții.
6. Repetiția epitetului “negru” are ca efect sugerarea morții, starea poetului fiind de anxietate.
7. Motivul central al strofei este amorul. Poetul pare a fi supraviețuit unei experienţe de coşmar care ar fi putut avea loc în vis. Iubirea a murit de curând, pentru că este prezent verbul „fumegă, ceea ce ar însemna că arderea nu s-a produs de mult. I se asociază „parfumul de pene arse”, cădere şi moarte. Focul şi ploaia, prezente în text, sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Reluarea în ultimul vers a metaforei „noian de negru” duce cu gândul la un sfârşit de lume material şi sufletesc.
8. Adjectivul „negru” reprezintă un simbol des întâlnit în poezia bacoviană. Acesta sugerează prin repetarea obsedantă, ideea morţii prezentă în toate elementele din jur.
9. Dorința simboliștilor era aceea de a nu numi în mod direct stări sau sentimente, ci de a le sugera prin intermediul simbolului. Astfel, în această poezie, ideea morţii este sugerată prin dezagregarea materiei („noian de negru”, „carbonizate flori”) sau prin sfârşitul iubirii.


Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...

Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, şi ploua...
Negru, numai noian de negru...

(George Bacovia, Negru)

* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire
* mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios


Cerințe:

Informare

Pentru BAC 2013 subiectul al doilea constă în realizarea unui text argumentativ , noutatea față de anii trecuți fiind aceea că nu se mai exemplifică tema printr-un citat, ci se vrea formularea unui punct de vedere propriu despre o temă precizată în cerință.

Model subiect II 2013

1. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum.
2. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua.
3. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.
Rezolvare:

1. Sensul cuvintelor din text:
Profund = intens, puternic ;
Parfum = miros.
2. Linia de pauză indică o întrerupere în vorbire, trecerea spre altă idee.
3. De la chibrit a sărit o scânteie și i-a ars fusta.Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.Subiect I - Varianta 16Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:


Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...

Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, şi ploua...
Negru, numai noian de negru...

(George Bacovia, Negru)

* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire
* mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios


Cerințe:

1. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum.
2. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua.
3. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.
Rezolvare:

Subiect I - Varianta 16Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Carbonizate flori, noian de negru...
Sicrie negre, arse, de metal,
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru...

Vibrau scântei de vis... noian de negru,
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, şi ploua...
Negru, numai noian de negru...

(George Bacovia, Negru)

* noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire
* mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios

Cerințe:

1. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum.
2. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua.
3. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie.
4. Transcrie doi termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie.
5. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat.
7. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
8. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat.

Rezolvare:

1. Sensul cuvintelor din text:
Profund = intens, puternic ;
Parfum = miros.
2. Linia de pauză marchează o pauză, trecerea spre alta idee.
3. De la chibrit a sărit o scânteie și i-a ars fusta.
4. Patru termeni care aparțin câmpului semantic dominant al poeziei: “sicrie negre”, “veșminte funerare”, “pene arse”, ”carbonizat, amorul fumega”.
5. Două teme / motive literare prezente în poezie: tema naturii și tema morții.
6. Repetiția epitetului “negru” are ca efect sugerarea morții, starea poetului fiind de anxietate.
7. Motivul central al strofei este amorul. Poetul pare a fi supraviețuit unei experienţe de coşmar care ar fi putut avea loc în vis. Iubirea a murit de curând, pentru că este prezent verbul „fumegă, ceea ce ar însemna că arderea nu s-a produs de mult. I se asociază „parfumul de pene arse”, cădere şi moarte. Focul şi ploaia, prezente în text, sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Reluarea în ultimul vers a metaforei „noian de negru” duce cu gândul la un sfârşit de lume material şi sufletesc.
8. Adjectivul „negru” reprezintă un simbol des întâlnit în poezia bacoviană. Acesta sugerează prin repetarea obsedantă, ideea morţii prezentă în toate elementele din jur.
9. Dorința simboliștilor era aceea de a nu numi în mod direct stări sau sentimente, ci de a le sugera prin intermediul simbolului. Astfel, în această poezie, ideea morţii este sugerată prin dezagregarea materiei („noian de negru”, „carbonizate flori”) sau prin sfârşitul iubirii.

No items found.


Orice comentariu este de folos pentru îmbunătățirea acestui site.comments powered by Disqus